arrow_back
home
ก๋ำแปงเวียง
ตรวจสอบสิทธิ/ลงทะเบียนเข็ม 3
(Register)
กรอกเลขประจำตัวประชาชน
Enter your 13 digit ID Number
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ Sinovac เข็มที่ 2 ก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2564 และยังไม่เคยได้รับ Booster dose เข็มที่ 3 ,สามารถลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 3 ได้
กดเพื่อดูคิวเข็ม 3 ทั้งหมด